z21032532q-po-udanym-starcie-programu-akceleracyjnego-start